Site Kurucusu
Okumak İçin Tıkla

ÖZGEÇMİŞİ


Muhtar ve Azalar
Okumak İçin Tıkla


Muhtar: Gürhan SARIAKÇALI
Okumak İçin Tıkla

Yeni videolar
ÖKSÜZLÜ KÖYÜ TANITIM VİDEOSU - 2 (14.06.2020)
Toplam İzlenme: 485
ÖKSÜZLÜ KÖYÜ TANITIM FİLMİ-1
Toplam İzlenme: 449
2017 YILINDAN GERİYE KALANLAR
Toplam İzlenme: 418
2019 YILI KURBAN BAYRAMI BAYRAMLAŞMASI
Toplam İzlenme: 412
2019 YILI RAMAZAN BAYRAMI BAYRAMLAŞMASI
Toplam İzlenme: 457

En Popüler Haberler

Hayret! Bu hafta haber eklenmemiş.


Hayret! Bu hafta haber eklenmemiş.


Hayret! Bu hafta haber eklenmemiş.


Son Yorumlar

Bu Sayfayı Paylaş
ShareThis Facebook Tweet Google Email

Köyümüzün Tarihi
ÖKSÜZLܒNÜN TARİHİ

Öksüzlü adı; 10. asırda Orta Asya’da Oğuz Yabguluğu (Kırallığı)’nun 24 şehrinden biri olan Öksüz şehrinden gelmektedir.

Oğuz Kırallığı, batıda Hazar Denizi, Kuzeyde Çalkar Gölü ve Sarısu, doğuda Karadağ, güneyde Kızılkum ve Karakum çöllerini kapsayan yaklaşık bir milyon Km2’lik bir sahayı kapsıyordu.

Oğuz ilinin Otrar bölgesinde 7. asırda Göktürkler zamanında 10 şehir var iken, 10. asırda bu sayı 24’e yükselmiştir. Nüfusu milyonlara varan Oğuz ilinin Otrar ovası, kalabalık nüfusu barındırabilmek için ağ gibi kanallara örülmüştü. Rus arkeologlar bu şebekeyi görünce hayretler içinde kalmışlar… Prof. Agayeva bu tesisatı “Muazzam” kelimeleri ile nitelemiştir…. 13. asırda ise 4 şehir kalmıştır.

Oğuz ilini teşkil eden bu şehirler Oğuz Yabguluğu (Kırallığı)’nun başkenti Yenikent (Yangıkent), Sabran (Savran), Suğnak (Sığnak), Öksüz, Sütkent, Çardarı, Karaçuk (Araplar “Farab” derler; diğer adı “Otrar”dır, Farabi burada doğmuştur). Bazı tarihçiler Yenikent ile Otrar’ın aynı olduğunu söylerler… Bunlar Oğuzlar’ın en büyük şehirleridir. Ancak kasaba niteliğinde 18 şehri daha vardır ki bunlar; Altıntepe, Tokaytepe, Çaplaktepe, Bıçakçıtepe, Aktepe, Artıktepe, Buzuktepe, Kuyruktepe, Mirtepe, Cuvantepe, Karaspantepe, Çuytepe, Şornaktepe, Sadıkattepe, İkan, İşkan, Bayırkam ve Kavganata şehirleridir...(Kaynak: Yılmaz ÖZTUNA’nın 12 ciltlik Türkiye Tarihi, 2.c, s 8-12 ve Bahaeddin ÖĞEL’in Oğuz Şehirleri TTK yayını)

Yukarıdaki kaynaklardan da anlaşılacağı gibi Öksüzlü adı, 10. asırda Aral Gölü’nün doğu yakasında Sır-Derya Nehrinin güney kıyısında bulunan ve Oğuzların en büyük 6 şehrinden birisi olan Öksüz şehrinden gelmektedir.

ANADOLU’DAKİ ÖKSÜZLÜ; Sayın Cevdet TÜRKAY ve ekibinin 15 yıllık bir araştırmanın sonucu olarak hazırlamış oldukları Başbakanlık arşiv belgelerinde Osmanlı İmparatorluğunda Oymak-Aşiret ve Cemaatler konulu kaynak eserlerinden edinilen bilgilere göre, Öksüzlü Köyü ve Aşiretinin (Cemaatinin) seceresi aşağıya çıkarılmıştır.

Bu araştırmalara göre Anadolu ve Trakya’da; 230 civarında Oymak, 1500 civarında Aşiret ve Cemaat bazında birbiri içine o kadar girmişler ki, net olarak tespit yapmanın çok zor olduğu kanısına varılmıştır. Yapılan tespitlerinde yapılabileceklerin yarısına yakın olduğu tahmin edilmektedir…

Bu kaynak eserin ışığı altında yapılan incelemelerde;

1. Oymak bazında, Öksüz-Öksüzlü-Öksüzler kayıtlarına rastlanılmadığı,

2. Aşiret bazında Öksüz-Öksüzlü-Öksüzler aşireti olarak yerleşim yerleri Kilis, Ayıntab, Haleb, Eyübeli Kazası (Akşehir Sancağı), Hasköy Kazası (Çirmen Sancağı) kayıtları geçmekte olup, “Ekrad Taifesinden” oldukları belirtilmektedir (Sayfa 133). Ayrıca Okçu İzzeddinli-lü Aşiretinden oldukları not düşülmüştür. Bu nota göre aşiretin; Rakka, Ayıntab, Kilis, Antakya, Meraş, Haleb ve Birecik’te yerleştikleri, “Türkmen Ekradı Taifesinden” oldukları belirtilmektedir. (Sayfa 130)

3. Cemaat bazında ise; Öksüz-Öksüzlü-Öksüzler cemaatı olarak yerleşim yerleri; Kilis, Kars-ı Meraş Sancakları, Ulaş Kazası (Tarsus Sancağı), Zülkadriye Kazası (Meraş Eyaleti) , Dimetoka ve Edirne Kazaları (Paşa Sancağı), Saray, Vize ve Çorlu Kazaları (Vize sancağı) olup, “Yörükan Taifesinden” oldukları belirtilmektedir. (Sayfa 619)

Bugünkü Öksüzlü’nün konumu, ileride belirtilecek rivayetlerle birleştirilince buraya tamamen uymaktadır.

Yine Cemaat bazında Okçu İzzeddinli-lü olarak araştırıldığında; yerleşim yerlerinin, Rakka-Kilis-Meraş, Haleb, Birecik, Uzeyr ve Ayıntab Sancakları, Antakya Kazası (Halep Sancağı), Zülkadriye Kazası (Kars-ı Meraş Sancağı) kaydı geçmekte olup, “Türkmen Ekradı Taifesinden” olduğu belirtilmektedir. (Sayfa 511)

Bu kaynak dağılımlarının ışığı altında Devlet İstatistik Enstitüsünün, Cumhuriyetten buyana yapmış oldukları sayım ve idari bölünüşlere ait kayıtları incelendiğinde varılan sonuç ise, adı geçen çeşitli yörelerde Öksüz-Öksüzlü-Öksüzler adını almış birçok köy tespit edilmiştir.Bunlar;

1. Osmaniye-Kadirli’ye bağlı Öksüzlü Köyü,

2. Uşak-Banaz’a “ “ “

3. İzmir-Bayındır’a “ “ “

4. Manisa-Saruhan’a “ “ “

5. Kahraman Maraş-Merkez’e “ “ “

6. Kastamonu-İnebolu’ya “ “ “

7. Kırklareli-Vize’ye “ “ “

8. Makedonya’da “ “

Bunlar bazı yerlerde Öksüz, bazı yerlerde de Öksüzler olarak isim almışlardır.

Not: Bugünkü Öksüzlü Köyü, 1865’te Fırka-i İslahiye ile Kadirliye mahalle olarak iskan edildiğinde, “Öksüzler Mahallesi” olarak isim almıştır.

Yukarıda yazılan hususlar belgelerle sabit karineler olup, asıl Kadirlideki Öksüzlü (bugünkü adıyla Kösepınarındaki Öksüzlü)’ye ait çeşitli belgeler, rivayete göre takriben 1880-1890 yılları civarında, dedemiz Molla Nebi KIREKER’in Kösepınarı-Karapınar Mevkiindeki damının yanması sonucu maalesef bir çok belge ve bilgi yok olmuştur. Ancak yaşlı ve büyüklerden dinlenen ve yapılan araştırma sonucu rivayetlere dayalı olarak yapılan tespitlere göre Öksüzlü adı; Aşiretin (Cemaatin) salgın bir hastalık geçirdiği ve bunun sonucu çok miktarda yoksul ve öksüz kaldıkları… ancak bu olayın ne zaman ve hangi mekanda gerçekleştiği meçhuldür. Fakat bu salgın hastalıktan dolayı Öksüzlü-Öksüzler veya Öksüz adını aldıkları rivayetten söylene gelmiştir.

Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran (1514) zaferinden sonra, Osmanlının asemülasyon politikası sonucu; Kars, Ardahan, Erzurum, Karaköse (Ağrı) yörelerinden takriben 30.000 çadırı Anadolu’nun çeşitli yörelerine yayılıp yerleşmelerini teşvik ederek kaynaştırdıkları, bu göçün beş büyük aşireti kapsadığı ve aşiretlerden her birinin yoğun şekilde Kadirli ve çevrelerinde yerleşmiş oldukları aşikardır…(Kaynak: İ.Sefa VAYISOĞLU). Bu aşiretler;

1. Öksüzoğulları :Ardahan Göle civarından gelme…(Kadirlide)

2. Bayazıtoğulları :Doğubeyazıt’tan gelme…(Maraş’ta)

3. İspiroğulları :Erzurum-İspir’den gelme…(Kadirlide)

4. Karslıoğulları :Kars’tan gelme…(Kadirlide)

5. Çildiroğulları :Kars-Çıldır’dan gelme…(Kadirlide)

Kadirlideki Öksüzlü, Maraş üzerinden Elbistan, Çokak, Geben, Kösepınarı (nokta) devamla, Tarsus, Karataş, Kösepınarına (nokta) gelmişlerdir.

Öksüzlü’nün şimdiki Kösepınarındaki yerleşim yeri ise; 1865 Fırka-i Islahiyeye kadar İlbistenli, Kösepınarı sınırındaki, Öksüzlü Deresinden başlar, Hasandede, Kalealtı, Kızılönü, İsmailli, Konurönü, Harloluk, Ayı Çukuru, Kandıl, Karahallı, Mağara önü, Cilpirti, Körpınar, Zincilip, Manğaf, Yemşenli, Ericek, Karapınar, Kepekli Oluk, Çakırca, Armutcuk, Helgincik, Gümüşoluk, Elmalı Kayseri, Sıyrıngaç Mezralarını kapsıyan, Tekeco’nun doğu yakasında 300 hanelik geniş bir alana yayılıp yerleşmişlerdir. Kösepınarında tespit edilen Öksüzlü aşiretini teşkil eden belli başlı aileler ise;

1. Kıralı Uşağı (Kır Ali Sülalesi) Karapınar Mevkiinde yerleşik,

2. Gebenli Uşağı Kandil-Karahallı “ “

3. Cıvıklı “ Çakırca-Kepenoluk “ “ (bir kısmı Karataşta)

4. Koçlu “ Kandil-Ayı Çukuru “ “

5. Avcı “ Manğaf “ “

6. Yalçınlar “ İsmailli-Konurönü “ “

7. Kasımlar “ Mağara Önü-Körpınar “ “

8. Ağcakalar “ Ericek “ “

9. Esekalar “ (Akçalı Uşağı) Kızılönü-Hasandede “ “

10.İspirler “ (Sonradan yerleşme)

Yine bir rivayete göre, Öksüzlü cemaati üç boy, üç kardeş olarak Kadirli yöresine gelmişler…Bunlar; 1. Öksüz Koca :Öksüzlü Köyünü Teşkil eden boy, 2. İlbiz Koca :İlbistenli Köyünü teşkil eden boy, 3. Tatar Koca :Dervişli, Karabacak Köylerini teşkil eden boy. Öksüzlü ile bu köyler arasında çok yakın bir bağ olup rivayetleri doğrular nitelikte sıcak bir ilişki hep süregelmiştir…

Malum olduğu üzere, 1865’te Fırk-i Islahiye ile Kadirlinin tekrar ıslahı için, Kadirlide kurulan on mahalleden birisi de Öksüzler mahallesidir. Kadirli’nin tekrar teşkili için iskan edilen bu mahalleler ise;

1. Öksüzler Mahallesi (Bugünkü Pazar Mah. kuzeyinde, Rasim Ünal İlkokulunun karşısında kalan yer)

2. Alibeyli Mahallesi

3. Fakı Mahallesi

4. Dervişler Mahallesi

5. Karabacak Mahallesi

6. Kırıntılı Mahallesi

7. Şabaplı Mahallesi

8. Dere Mahallesi (Ermeni Rum Mahallesi)

9. Pazar Mahallesi

10.Çarşı Mahallesi (Ermeni Rum Mahallesi)

Ancak, diğer mahalle sakinlerinde olduğu gibi bu zoraki iskandan Öksüzlüde hoşnut değildir. Sıcak ve sinekten çok yakınırlar… Kösepınarındaki Öksüzlü yurdundan kopmazlar…Çiftçilikten ziyade hayvancılık uğraşları olduğundan, bağcılığa özendirilmek istenmeleri de sonuç vermez. Amaçları sıcak ve sinekten kaçıp, tekrar eski yurtlarına dönmektir. Öksüzlünün Kösepınarındaki ata yurdu ile ilişkileri günümüze kadar süregelmiş olup, yayla olarak kullanmışlardır. Ancak 1970’li yıllardan itibaren elektriğin gelmesi ile yaylacılık kültürü iyice zayıflamıştır…

NOT: 16 Ağustos 1999’da Nebi Osman oğlu Mustafa KIREKER tarafından kaleme alınan “KADİRLİ TATARLARI VE ÖKSÜZLܒNÜN TARİHİ” konulu çalışmasından ilgili kısımlar derlenerek Köyümüzün Tarihi siz okuyucularımıza aktarılmıştır.

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın

Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

25-05-2020 14:37
Tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun...

25-05-2020 14:36
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Köyümüzde 2020 yılı Ramazan Bayramı bayramlaşması yapılamamıştır.

09-04-2019 08:34
31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimlerinde Köyümüzün muhtarı seçilen Gürhan SARIAKÇALI ve ekibine hayırlı olsun dileklerimizle başarılar dileriz...

09-04-2019 08:31
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

18-03-2016 13:42
Bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz...


Ziyaret Sayıcı
Online : 1
Bugün Tekil : 56
Bugün Çoğul : 99
Dün Tekil : 114
Dün Çoğul : 246
Toplam Tekil : 936695
Toplam Çoğul : 14659601
IP : 100.24.118.144

En Son Makaleler
D İ L E N C İ L E R
TALEBELİK YILLARIM
BAŞARININ SIRRI
GURBETTE GEÇİRDİĞİM...
YOKLUKTAN YARATICILIĞA


ÖKSÜZLÜ KÖYÜ WEB SİTESİ / KURUCU ADEM YAVUZ KIREKER

WEB TASARIM VEDAT ARAT