Bu Sayfayı Paylaş
ShareThis Facebook Tweet Google Email

Makale Hiyerarşisi
Makaleler ana sayfası » Makaleler » TOPLUMDA İNANÇ VE İTİBAR SAHİBİ OLMANIN KURALLARI

TOPLUMDA İNANÇ VE İTİBAR SAHİBİ OLMANIN KURALLARI
TOPLUMDA İNANÇ VE İTİBAR SAHİBİ OLMANIN KURALLARI..!
İYİ BİR İNSANMISINIZ..?
**************************************************************

1- Okur musunuz..?
2- Düşünür müsünüz..?
3- Çalışkan mısınız..?
4- Başkalarına güven veriyor musunuz..?
5- Adil olabiliyor musunuz..?
6- İşleri ehil olana verebiliyor musunuz..?
7- En iyiyi seçip uygulayabiliyor musunuz..?
8- Verdiğiniz sözü tutabiliyor musunuz..?
9- Yalana karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranabiliyor musunuz..?
10- İnsanları aldatmaya karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranıyor musunuz..?
11- İftiraya karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranıyor musunuz..?
12- Yaptığınız akitlere uyuyor musunuz..?
13- İyi olduğuna inandığınız şeyleri teşvik edip yaygınlaştırıyor musunuz..?
14- İftira yalan gibi kötü sözleri nakletmeye karşı mısınız? Davranışlarınız böylemi?
15- Kimseye hakaret etmeye karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranıyor musunuz?
16- Emanete hıyanet edene karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranıyor musunuz..? (Emanet : Bir eşya, para, mal olacağı gibi, bir vazife de olabilir..!)
17- İşinizi başkalarına örnek olacak şekilde ciddi yapıyor musunuz..?
18- Kimseyi hakir görmeye karşı mısınız, davranışlarınız böylemi?
19- Kibir’e karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranabiliyor musunuz?
20- Gıybete, dedikoduya karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranabiliyor musunuz?
21- İnsanların hatalarını incitmeden bizzat kendilerine, övgülerinizi de gıyabında başkalarına örnek olsun diye aktarabiliyor musunuz?
22- Düşmanlık yapanlara yardım etmeye karşı mısınız, davranışlarınız böylemi?
23- Başarılarınızda büyüklenmeye, başarısızlıklarınızda umutsuzluğa düşmeye karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranabiliyor musunuz?
24- İnsanların ne yaptıklarına sırf meraktan dolayı araştıranlara karşı mısınız karşı olduğunuz gibi davranabiliyor musunuz?
25- Kötü ve yasak şeyleri yapmaya karşı mısınız, davranışlarınız böylemi? (kötü ve yasaktan kasıt; çevreyi kirletmek, trafik kurallarına uymamak, mal kaçırmak, ormanları yakmak, istifçilik ve tefecilik yapmak, fertlere ve devlete zarar vermek, zarar verenleri uyarmamak, göz yummak v.s. gibi..!)
26- Haksız yere beğenilmekten sevinç duymak yanlıştır..! katılır mısınız?
27- Başkalarının başarılarını kıskanmak yanlıştır..! katılır mısınız?
28- Emek vermeden, çalışmadan kazanmayı kurnazlık ve şerefli bir iş sayıp, bununla övünenlere karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranabiliyor musunuz?
29- Tefeciliğe karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranabiliyor musunuz?
30- Kendi kazancınızın milletin zararına olup olmadığını düşünür müsünüz, bu düşüncenizi önemsiyor musunuz?
31- Davranışlarımızın kendi imajımızı sergilediğimiz birer ayna olduğunu biliyor musunuz?
32- İyi huy, her iyiliği kendine çeken bir kudrete sahiptir sözünü önemser misiniz?
33- Kibir, insanı alçaltır ve yalnızlaştırır sözünü önemser misiniz?
34- Eklenecek,
35- Eklenecek,
36- Bir kötülüğe veya zarara sebebiyet vermenin, o fiilin faili kadar kusurlu veya suçlu olacağını biliyor musunuz?
37- Haksızlık yapana veya zulüm edene karşı mısınız, davranışlarınız böylemi?
38- Rüşvet vermeye ve almaya karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranabiliyor musunuz?
39- Mahiyetinize, ailenize ve topluma karşı önce kendinizi ıslah edebiliyor musunuz?
40- Çalışmada başkalarını geçmeye gayret eder misiniz, davranışlarınız böylemi?
41- İlim öğreniyor musunuz, öğrenmeyi teşvik ediyor musunuz?
42- İnsanın elde edebileceği en büyük erdemin ilim elde etmek olduğunu kabul eder misiniz, davranışlarınız ve önerileriniz böyle midir?
43- İlim adamına ilmini ilerletmesi için yardım etmenin ve ilmi yaymaya çalışmanın, insanlığın en büyük şeref mertebesi olduğunu onaylar mısınız?
44- Mesleğinizde yeni bir şey keşfetmeyi ve geliştirmeyi amaçlar mısınız?
45- İyi bir şey yapmada, en üstün olmada yarışmayı göze alır mısınız?
46- Ölen insanın ne olacağını hiç düşündünüz mü?
47- Tanrıya inanıyor musunuz?
48- Tanrıya inanmanın yararlı olduğuna inanıyor musunuz?
49- Hayatınızda tanrıya inanma ihtiyacı duydunuz mu?
50- Allahın adını istismar edene karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranır mısınız?
51- İslamiyet in ve tüm dinlerin temel felsefesinin, ahlak ve toplum düzenini sağlamaya yönelik olduğunu biliyor musunuz?
52- İslamiyet in diğer dinlerden farklı olarak, okumaya ve ilme değer verdiğini biliyor musunuz?
53- Batı medeniyetinin (muasır medeniyet) temelinin İslamiyet le atıldığını biliyor musunuz?
54- Antik felsefeyi okuyup, batı medeniyetlerine taşıyanların, İslam alimleri olduğunu biliyor musunuz?
55- Hangi dinden olursa olsun, İslamiyet ve tüm dinlerin temel felsefesinin iyi insan projesine dayandığını biliyor musunuz?
56- İslam dininin, bütün dinlerin iyi güzel ve akli ilkelerini içerdiğini biliyor musunuz?
57- İslamiyet in mantık dini olduğunu, mantığın kabul etmeyeceği yanlışları İslamiyet in de kabul etmeyeceğini biliyor musunuz?
58- Öğrendiğiniz şeyler üzerinde mantık jimnastiği yapar mısınız, yapmayı teşvik eder misiniz?
59- Dini kolaylaştırıyor musunuz, kolaylaştırmayı teşvik eder misiniz?
60- Çocuklarınıza ve çevrenizdekilere dini öğretiyor musunuz, öğrenmelerini teşvik eder misiniz?
61- Selam verip insanlarla sıcak diyalog kurabiliyor musunuz?
62- Sohbetlerinizde hoş ve güzel sözler söylüyor musunuz, buna gayret eder misiniz?
63- Temiz olup nezaket ve zarafet gösterebiliyor musunuz?
64- Her türlü iyilik de yarışıyor musunuz?
65- Karşılık beklemeden iyilik yaptınız mı, böyle bir iyiliğin hazzını tattınız mı?
66- Sevdiğiniz şeylerden verebiliyor musunuz, vermenin hazzını tattınız mı?
67- Hiç kimsenin görmediği bir yerde yaptığınız yararlı bir şeyin, size mükafat olarak döneceğini biliyor musunuz?
68- Hiç kimsenin görmediği bir yerde yanlış yapmayı reddeder misiniz? Bu hareketin sıkıntısını vicdanınız da hisseder misiniz?
69- Fakirlere yardım yapıyor musunuz, yapmayı özendiriyor musunuz?
70- Hırsızlığa ve haksız kazanca karşı mısınız, davranışlarınız böyle mi?
71- Kumara karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranabiliyor musunuz?
72- Helali yaşıyor musunuz? (Tüm yaptığınız işlerin dürüst ve meşru olması)..!
73- Başkalarının hakkı olan veya mülkiyetinde olan şeyleri, onların rızası olmadan almaya ve hayatınıza katmaya karşı mısınız, davranışlarınız böyle mi?
74- İsrafa karşı mısınız, karşı olduğunuz gibi davranabiliyor musunuz?
75- Kendi malınıza gösterdiğiniz ihtimamı, titizliği başkalarının malına da gösterebiliyor musunuz?
76- Ortakçılıkta işten kaytarmanın yanlış olduğuna katılır mısınız,davranışlarınız böylemidir?
77- Ortağınıza karşı, ben şu kadar yaptım sen de şu kadar yap demenin yanlış olduğunu kabul eder misiniz, davranışlarınız böyle midir?
78- Nerede olursa olsun, ne yaptığımızın bir gün size sorulacağını düşündünüz mü?
79- Sosyal seviyesi ne olursa olsun, erkek kadın eşittir ilkesine uygun olarak yaşıyor musunuz?
80- Adam öldürmenin en büyük insanlık suçu olduğunu biliyor musunuz?
81- Anne ve babanıza iyi davranıyor musunuz, iyi davranmayı teşvik ediyor musunuz?
82- Birilerine zarar verir düşüncesiyle, gördüğünüz bir engeli kaldırır mısınız?
83- Yolda giderken başkalarına yol verir misiniz?
84- Evlenme akdi (Nikah) olmadan seks yapmaya karşı mısınız, davranışlarınız böyle mi?
85- Sağlık şartlarında olmayan bir hayvanın etini yemeye, kanını içmeye, dengenizi yitirircesine sarhoş edici şeyler içmeye karşı mısınız, davranışlarınız böyle mi?
86- Evrende bir düzenin ve her şeyin bir kanunu olduğunu; onu yapan ilahi bir gücün olduğunu düşündünüz mü?
87- Cansız ve duygusuz maddelerin evrenin düzenini kuramayacağına inanıyor musunuz?
88- Evrenin rasgele hareket etmediğini biliyor musunuz?
89- İnsanın kendini ve evreni yaratamayacağını kabul ediyor musunuz?
90- İnsanın aldığı gıdaların,her organı tarafından gerektiği kadar almasını sağlayan bir düzenleyicinin olduğuna inanıyor musunuz?
91- Peygamberlere ve Hz. Muhammed in Allahın elçisi olduğuna inanıyor musunuz?
92- Meleklere inanıyor musunuz?
93- Kitaplara ve kuran a inanıyor musunuz?
94- Ahiret gününe inanıyor musunuz? (Öldükten sonra dirilip,sonsuza kadar kalacağı, tanrı ya hesap vereceği yer, öbür dünya)
95- İslam da, insanlar ile Allah arasında aracılık yapacak birisinin bulunduğuna inanmanın; puta tapmak olduğunu biliyor musunuz?
96- Namaz kılıyor musunuz?
97- Oruç tutuyor musunuz? Veya sağlığınız elvermiyorsa, öğün bedeli kadar yoksullara yardım yapıyor musunuz?
98- İhtiyaç fazlası servetinizden fakirlere zekat veriyor musunuz?
99- Tüm şartları yerine getirmek koşuluyla hacca gidiyor musunuz?
100- Ailenizde, çevrenizde ve memleketinizde yoksulluk ve felaketler yaşanırken, hacca gitmenin dinen yanlış ve yasak olduğunu biliyor musunuz?
101- Kuran da, insanların bütün günahlarının (Kul hakkı hariç) kimseyi araya koymadan, kendi kendine TÖVBE ettiği zaman; Allahın kendilerini tümüyle affedeceğinin yazılı olduğunu biliyor musunuz?
102- İnsanların yaptığı iyiliklerin, günahlarını affettireceğini veya işlediği bir günahın ardından, ona denk olacak bir iyilik yapmasının; Kuran’ın önerdiği bir hüküm olduğunu biliyor musunuz?
103- Bir kimsenin işlediği bir günahı başkalarına anlatmasıyla, o günahı bir daha işlemiş olacağını biliyor musunuz?
104- İslam ve toplum ahlakı açısından, ibadetin de kabahatin de gizli kalmasının doğru olduğunu kabul eder misiniz, davranışlarınız böyle mi?
105- Bireyin servetinden; toplumun sakat, fakir ve muhtaç olanların hakkını vermeden, keyfi ve aşırı harcama yapmasının haram olduğunu biliyor musunuz?
106- İslam da, Hıristiyanlıktaki papalık gibi; Allahın yeryüzündeki kutsal temsilcisi anlamında, halifelik kurumunun bulunmadığını biliyor musunuz?
107- Bir din’in; evrensel olarak bütün insanlara eşit olarak bakması, akla ve objektif ilmi ölçülere dayanması gerektiğini biliyor musunuz?
108- İslam’ın okumayı, namazdan daha büyük ibadet saydığını biliyor musunuz?
109- En iyi insanın, görevini ve mesleğini en iyi yapan insan olduğunu biliyor musunuz?
110- Toplumda “İYİ NİYET KURALI OLAN” kamil, olgun ve ermiş bir insan olmak için, İslam ın emir ve yasaklarını tutarlı ve aşırı titizliğe gerek duymadan, doğal olarak yerine getirmenin yeterli olduğunu biliyor musunuz?
111- İslamiyet in zorlayıcı olmadan, kolaycı ve akli bir din olduğunu biliyor musunuz?
112- İnsanlar arasında hoşnutsuzluğun yanlış olduğunu kabul eder misiniz?
113- Size itiraz edene hoşgörü gösteriyor musunuz, fikrini alıp düşüncesini soruyor musunuz?
114- Kendi inancınızda olmayan birisine, dürüst davranabiliyor musunuz?
115- Bir insanı, sırf bir dine veya toplumsal kuruluşa bağlı diye değil, yaptığı yanlıştan dolayı yermemiz gerektiği fikrine katılır mısınız?
116- Kendini iyi dindar olduğundan dolayı, başkalarını günahkar sayan ve aşağı gören birinin, yanlış yaptığı fikrini onaylar mısınız? (Allaha şirk koşmak)
117- Kuranın abdestsiz ele alınıp okunmasının günah olmadığını ve abdesti şart koşmanın kuranı engellemek olduğunu biliyor musunuz?
118- Kuranın Türkçe tercümesini okuyup anlamaya çalışmanın, Arapçasını anlamadan okumaktan daha sevap ve mantıklı olduğunu biliyor musunuz?
119- Kuranda boşanmanın tek şartının geçimsizlik olduğunu, karı kocadan her ikisinin de boşanma isteğinde bulunabileceğini biliyor musunuz?
120- Kurana göre; erkeğin “BOŞ OL” veya “BOŞSUN” yahut “ÜÇTEN DOKUZA BOŞSUN” gibi sözleriyle, kadının şeran boş olmayacağını biliyor musunuz?
121- Evde kimsenin olmadığı ortamda, kadın ve erkeğin zorunlu olarak açık durumda olsa bile namaz kılıp, ibadet yapabileceğini biliyor musunuz?
122- İslamiyet de olmayan bir takım hurafeleri, İslam kuralıymış gibi tabulaştırıp, topluma mal etmeye çalışarak nüfuz kurmanın; ALLAHA ŞİRK KOŞMAK olduğunu biliyor musunuz?
123- Çok söz yalansız, çok mal haramsız, fazla methiye de riyasız olmaz, kuralına katılır mısınız? Davranışlarınız böylemidir?
124- Günümüzde hemen her şeyin siyaseten kullanıldığını, SİYASETİ HALKA HİZMET İÇİN BİR ARAÇ OLARAK YAPMAK YERİNE, KİŞİLERİN VE GURUPLARIN ÇIKAR EMELLERİNE AMAÇ OLARAK YAPMALARININ yanlış olduğunu; siyaseti iyi niyetle..! GEÇMİŞİNİ İYİ BİLEN, İÇİNDEN GEÇTİKLERİ YAŞAM TUNELİNİ İYİ GÖZLEMLEYİP YORUMLAYAN, HİÇ BİLMEDİKLERİ GELECEĞİ ÇOK İYİ TAHMİN EDEBİLEN VE NİHAYET SORUMLULUK ALDIKLARI YÖNETİMİ, BU GERÇEKLERİN IŞIĞI ALTINDA EN İYİ ŞEKİLDE YÖNLENDİREBİLME VE UYGULAYABİLME SANATIDIR..! fikrimi kabul eder misiniz..? bu düşüncemi önemsiyor musunuz?
125- Yukarıda sıraladığım soruların, İnanç ve toplum ahlakının temel ilkelerini kapsadığını, verilecek her E V E T cevabının inançlı ve toplumda saygınlığı olan, İYİ BİR İNSAN olmanın da esasını teşkil ettiğini biliyor musunuz? ÖYLEYSE…! Toplum insanı olmanın ve saygınlık kazanmanın yolu; SEVGİYLE BAŞLAR, İYİ NİYETLİ GAYRET VE ÇALIŞMAYLA YOL ALIR, ALÇAK GÖNÜLLÜLÜKLE BÜYÜR VE EBEDİLEŞİR..!!!!!!!!!!!!!

S A Y G I L A R I M L A
Mustafa KIREKER
KADİRLİ EGİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
K u r u c u ÜYESİ ***********************************

Yorum
Henüz yorum yazılmamış.

Yorum yaz
İsim:

Doğrulama Kodu:
Doğrulama KoduOylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.

Saat

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya TıklayınKısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

09-04-2019 08:34
31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimlerinde Köyümüzün muhtarı seçilen Gürhan SARIAKÇALI ve ekibine hayırlı olsun dileklerimizle başarılar dileriz...

09-04-2019 08:31
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

18-03-2016 13:42
Bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz...

31-12-2015 10:12
Yeni yılınızı kutlar, 2016 yılının size ailenize ve Büyük Türk Milletine esenlikler getirmesini dilerim...

16-10-2015 21:15
Biraz gecikmelide olsa 2015 yılı Kurban Bayramı resimlerimizi yükledik bilginize...


Anket
KÖYÜMÜZ ADINA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN KURULMASI YÖNÜNDEKİ FİKRİNİZ NEDİR?

DERNEK KURULMALI
DERNEK KURULMALI
100% [7 Oy]

DERNEĞİN KURULMASINA GEREK YOK
DERNEĞİN KURULMASINA GEREK YOK
0% [0 Oy]

FİKRİM YOK
FİKRİM YOK
0% [0 Oy]

Oy: 7
Oy vermek için üye girişi yapmış olmanız gerekmektedir.
Başlama Tarihi: 27/08/2014

Anket Arşivi

Çevrimiçi Kullanıcılar
Çevrimiçi Ziyaretçiler: 6

Çevrimiçi Üyeler: 0

Toplam Üye Sayısı: 83
En Yeni Üye: mujganokan

Ziyaret Sayıcı
Online : 22
Bugün Tekil : 802
Bugün Çoğul : 25994
Dün Tekil : 1123
Dün Çoğul : 31010
Toplam Tekil : 557050
Toplam Çoğul : 11808685
IP : 34.226.234.20


ÖKSÜZLÜ KÖYÜ WEB SİTESİ / KURUCU ADEM YAVUZ KIREKER

WEB TASARIM VEDAT ARAT